Klarkhim

  • Центрофуга за епруветка
  • Хроматографи
  • Стерилизатори
  • Лабораторни камини
  • Пипетор